+420 737 921 293
info@aproxy.cz

Diagnostika u výběrového řízení.

Aproxy / Diagnostika u výběrového řízení

V této oblasti Vám nabízíme služby:

1. Účast psychologa na vašem výběrovém řízení

Profesionální způsob jak získat informace přímo od dalšího člena vaší komise – psychologa, který vám tímto poskytne okamžitou zpětnou vazbu ohledně přítomného kandidáta, a to formou psychologického monitoringu (nemusí obsahovat diagnostiku, ale pouze pozorování a účast na výběrovém rozhovoru, účtují se pouze poradenské hodiny, případně poskytnutá diagnostika v rámci dne je v ceně služby)

2. Psychodiagnostiku uchazečů ve výběrovém řízení, která slouží k objektivizaci rozhodování při výběru

Základní pomůckou jsou zde standardizované psychologické testy doplněné rozhovorem s psychologem. Diagnostiku uchazečů provádíme dle individuálně stanovených kompetencí, které si zákazník – potenciální zaměstnavatel uchazeče určuje jako priority s ohledem na profesní pozici uchazeče. Diagnostika zahrnuje např.:

 • osobnostní charakteristiky (extroverze, emoční stabilita, dominance, sebedůvěra)
 • výkonové charakteristiky (samostatnost, cílevědomost, proaktivita, kreativita)
 • motivační charakteristiky (výkonnost, schopnost nasazení)
 • odolnost vůči stresu
 • manažerský potenciál
 • styl vedení a řízení
 • způsob řešení problémů

 

Výstupem je kompletní psychologická zpráva, která obsahuje profesní profil uchazeče v písemné i grafické podobě, výsledky monitoringu jeho silných stránek a rizik pro profesní pozici.

3. Kompetenční sonda pro personalisty – profesionální servis

Hlavním cílem programu Kompetenční sonda pro profesní pozice je vytvoření nástrojů pro personalisty a manažery, které jim umožní získat dostatek informací při rozhodování o přijetí uchazeče na nižších a liniových úrovních a to i bez využití externího psychologa.

Jde o způsob, jak pojmenovat požadavky, dovednosti a vlastnosti – tzv. kompetence. Ty představují kritéria, podle nichž usuzujeme, zda daný člověk na „ to” má, nebo zda „ to” dělá dobře. Popisují nejen dovednosti nutné pro zvládnutí určité pozice, ale také osobnostní, výkonové a motivační nastavení kandidáta. Ve spolupráci s klientem tvoříme individuální kompetenční modely pro jednotlivé požadované pozice s ohledem na následující aspekty:

 • konkrétní účel či účely organizace
 • stávající a očekávané prostředí, v němž se organizace pohybuje
 • (technologické, ekonomické, sociální, zákaznické, konkurenční…)
 • lidé v organizaci
 • firemní kultura
 • kompetence odpovídající pozici (výkonové, osobnostní, motivační, specifické)

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Naše reference

2 Diagnostika u výběrového řízení
3 Diagnostika u výběrového řízení
41 Diagnostika u výběrového řízení
51 Diagnostika u výběrového řízení
6 Diagnostika u výběrového řízení
Back to Top