+420 737 921 293
info@aproxy.cz

Projekty pro státní sektor.

Aproxy / Projekty pro státní sektor

Název projektu: Kurzy pro organizace sociálních služeb ve Zlínském kraji

Číslo projektu: CZ.1.04./3.1.03/A7.00046

Realizace projektu: 1. listopadu 2013 – 30. června 2015.

Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vzdělávání pracovníků organizací sociálních služeb. Toho bude dosaženo realizací vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky zaměřených na problematiku dodržování standardů sociálních služeb a plánování sociálních služeb, dále realizací vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky zaměřených na manažerské dovednosti a problematiku kvality sociálních služeb a realizací kurzů pro pracovníky v sociálních službách zaměřených na problematiku komunikace s klienty a problémy se syndromem vyhoření. Do vzdělávacích aktivit bude zapojeno nejméně 142 zaměstnanců organizací sociálních služeb a celkem se vzdělávacích aktivit zúčastní 344 účastníků. Cílovou skupinou projektu jsou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Vzdělávací kurzy:

 • Tvorba plánu rozvoje sociálních služeb v praxi
 • S 2 Ochrana práv osob
 • S 6,7 Dokumentace o poskytování sociálních služeb. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • S 5 Individuální plánování průběhu sociální služby
 • S 15 Zvyšování kvality sociální služby
 • Manažerské a organizační dovednosti v procesu plánování rozvoje sociálních služeb
 • Řešení konfliktů a sporů
 • Efektivní komunikace aneb jak se domluvit
 • Práce s emocemi pro pomáhající profese
 • Pravidla fungování týmové spolupráce, nutnost předávání informací
 • Prevence syndromu vyhoření – psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik
 • Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik
 • Přiměřené sebeprosazení – hranice v pomáhajících profesích.

 

Název projektu: Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00039, projekt realizován.

Název projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00040, projekt realizován.
Modul H – Péče o pracovníky v sociálních službách
Modul G – Standardy
Modul K – Výcvik instruktorů VTI
Konzultace standardů kvality sociálních služeb v zařízeních poskytujících
sociální služby ve Zlínském kraji.

Název projektu: Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Prostějov
Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00019, projekt realizován.

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Naše reference

2 Projekty pro státní sektor
3 Projekty pro státní sektor
41 Projekty pro státní sektor
51 Projekty pro státní sektor
6 Projekty pro státní sektor
Back to Top