+420 737 921 293
info@aproxy.cz

Individuální poradenství.

Aproxy / Individuální poradenství

Poradenské služby

Díky vlastnímu odbornému zázemí i díky spolupráci s renomovanými specialisty můžeme naši nabídku doplnit o erudovaný a komfortní psychologický servis.

1. Individuální poradenství:

 • individuální psychoterapie
 • skupinové psychoterapie, párové psychoterapie

2. Konzultace a psychologicko-personální poradenství:

 • monitoring a psychologické posouzení osobnostního a výkonového potenciálu v profesní pozici
 • analýza individuálních vzdělávacích potřeb a možností profesního rozvoje
 • poradenství při volbě studia a dalšího profesního směrování (nejenom pro studenty)
 • příprava kandidátů na přijímací rozhovor, výběrové řízení, konkurz
 • krizové situace v zaměstnání, zvládání stresu a pracovní zátěž
 • nástup do nového zaměstnání, změny v zaměstnání, propuštění
 • manažerské a řídící pozic
 • vedení porad, výběrových a hodnotících rozhovorů se zaměstnanci
 • nastavení personálních procesů (motivace, hodnocení, vzdělávání)
 • psychologické poradenství v průběhu výběrového řízení – účast psychologa jako dalšího nezávislého poradce ve výběrové komisi

3. Doplňkové aktivity:

 • zajištění odborných konzultací, kompletní psychiatrické a psychologické vyšetření včetně diagnostiky osobnosti a intelektu
 • organizace tematických skupinových setkání zaměřených na sebepoznání, seberozvoj, sociálně-psychologický výcvik, rozvoj komunikačních a asertivních dovedností formou otevřených kurzů (realizace při dostatečném počtu zájemců)
 • organizace skupinových sezení s cílem sebepodpory a získání zpětné vazby v různých životních situacích (realizace ve spolupráci s Psychocentrem Zlín)
 • spoluorganizace seminářů zaměřených na stavění systemických konstelací (nové termíny zde)

Další informace o těchto aktivitách najdete na: www.psychocentrumzlin.cz

Oblast řízení lidských zdrojů je nejenom složitá, ale také velice náročná. A to i pro profesionály, kteří se jí zabývají. Objektivní náročnost, vysoké pracovní tempo a zodpovědnost si vybírají daň v podobě vyčerpání, stresu, ztráty motivace… Jsme připraveni poskytnout pomoc i těm, jejichž údělem je poskytovat pomoc jiným!

 

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

 

Naše reference

2 Individuální poradenství
3 Individuální poradenství
41 Individuální poradenství
51 Individuální poradenství
6 Individuální poradenství
Back to Top