+420 737 921 293
info@aproxy.cz

Kurzy s akreditací MPSV.

Aproxy / Kurzy s akreditací MPSV

Kurzy s akreditací MPSV

 • Sociální práce s mladistvými užívající návykové látky, vedení motivačních rozhovorů
 • Identita dítěte v NRP a jeho problematická vývojová období
 • Včasná detekce „ohroženého dítěte“, podpora dialogu zaměstnanců OSPOD a pedagogů
 • Facilitační dovednosti sociálních pracovníků OSPOD
 • Psychosomatika dětí
 • Agresivita dětí
 • Poruchy chování u dětí
 • Problematika zanedbávaného dítěte
 • Problematika syndromu CSA a CAN - sex. zneužívání a týrání dítěte
 • Dítě s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD)
 • Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumatem
 • Prevence syndromu vyhoření s využitím relaxačních technik a práce s tělem
 • Jednání s agresivními a problémovými klienty v zařízení sociálních služeb
 • Sexualita seniorů
 • Násilí očima seniorů
 • Zásady poskytování první pomoci
 • Efektivní komunikace u klientů s mentálním postižením
 • Poruchy chování u osob s mentálním postižením a způsoby jejich zvládání
 • Jak zacházet s agresivitou u osob mentálně postižených
 • Individuální plánování u osob se zdravotním postižením
 • Normalita, práva osob se zdravotním postižením v kontextu Úmluvy
 • Podpora v rozhodování + kompetence opatrovníků a komunikace s nimi (včetně metod motivace lidí s duševním onemocněním)
 • Augmentativní a alternativní komunikace u osob se zdravotním postižením
 • Podpora v hospodaření s penězi, tvorba finančních plánů podpory osob se zdravotním postižením
 • Systémové práce s rizikem u osob se zdravotním postižením
 • Sexualita a partnerské vztahy osob s mentálním postižením

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Naše reference

2 Kurzy s akreditací MPSV
3 Kurzy s akreditací MPSV
41 Kurzy s akreditací MPSV
51 Kurzy s akreditací MPSV
6 Kurzy s akreditací MPSV
Back to Top