+420 737 921 293
info@aproxy.cz

Kurzy s akreditací MŠMT.

Aproxy / Kurzy s akreditací MŠMT

Kurzy s akreditací MŠMT

 • Sociální práce s mladistvými užívající návykové látky, vedení motivačních rozhovorů
 • Identita dítěte v NRP a jeho problematická vývojová období
 • Včasná detekce „ohroženého dítěte“, podpora dialogu zaměstnanců OSPOD a pedagogů
 • Problematika syndromu CSA a CAN – sex. zneužívání a týrání dítěte
 • Agresivita dětí
 • Poruchy chování dětí
 • Problematika zanedbávaného dítěte
 • Školní zralost
 • Kresba jako nástroj poznání dítěte
 • Asertivní komunikace v prostředí školy
 • Psychohygiena v práci učitele
 • Prevence vyhoření v práci pedagoga
 • Public relations ve školství
 • Na řešení orientovaná práce se třídou

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Naše reference

2 Kurzy s akreditací MŠMT
3 Kurzy s akreditací MŠMT
41 Kurzy s akreditací MŠMT
51 Kurzy s akreditací MŠMT
6 Kurzy s akreditací MŠMT
Back to Top