+420 737 921 293
info@aproxy.cz

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.

Aproxy / Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců

Zavádíme systémy hodnocení jak ve firemní, tak v nekomerční oblasti.
Naším efektivním výsledkem je zavedený Systém hodnocení zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje či Systém hodnocení společnosti Dupont Moravia.

1. Nabízíme kompletní personální servis od:

  • nastavení systému hodnocení zaměstnanců
  • po jeho pilotní ověření na podmínky dané organizace
  • až po jeho finální adaptaci do systému organizace

2. V rámci nastavení hodnotícího a motivačního systému poskytujeme odborné vzdělávání klienta:

  • v oblasti hodnocení a vedení hodnotících rozhovorů se zaměstnanci
  • realizujeme workshopy pro zaměstnance
  • zabezpečujeme odborné koučování vedoucích zaměstnanců v oblasti „Vedení hodnotících rozhovorů s podřízenými“.

Řízení pracovního výkonu zaměstnanců je manažerskou koncepcí, v níž nadřízený uzavírá se zaměstnancem dohodu o jeho budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Hodnocení zaměstnanců je efektivní nástroj, pomocí kterého se slaďují zájmy organizace i zaměstnance za účelem zvýšení efektivity práce i motivace.

3. Při hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců dochází k provázání dosud relativně samostatných personálních činností:

  • vytváření pracovních úkolů
  • vzdělávání a rozvoj
  • hodnocení a odměňování
  • zvyšování motivace

Současně se posilují pozitivní vazby mezi nadřízenými a podřízenými, mezi zaměstnanci a organizací. Ta navíc získává cennou zpětnou vazbu: monitoring minulého výkonu zaměstnanců je neocenitelnou devizou při plánování budoucího vývoje.

 

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Naše reference

2 Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
3 Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
41 Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
51 Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
6 Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
Back to Top